Πως γίνεται η συλλογή του δείγματος;
Το δείγμα αίματος λαμβάνεται με σύριγγα από φλέβα του βραχίονα ενώ μερικές φορές μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια σταγόνα αίματος από τρύπημα του δέρματος στο άκρο του δακτύλου. Η σταγόνα που λαμβάνεται από το τρύπημα του δακτύλου χρησιμοποείται για τον προσδιορισμό του λιπιδικού προφίλ σε ειδική φορητή συσκευή – αναλυτή, π.χ. σε κάποια εκδήλωση σχετική με την υγεία.

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 16.12.2009