Ηπατίτιδα C

Επίσης γνωστό ως: anti-HCV, HCV RIBA, HCV-RNA
Επιστημονική ονομασία: Ηπατίτιδα C
Σχετικές εξετάσεις: Ηπατίτιδα Α, Ηπατίτιδα Β, ALT, AST, Prothrombin Consumption Time (PCT)

Πώς χρησιμοποιείται;
Πότε ζητείται;
Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης;
Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;

Πώς χρησιμοποιείται;
Κάθε μία από τις πέντε εξετάσεις έχει έναν διαφορετικό στόχο:

 • Anti-HCV εξέταση: Α νιχνεύει την παρουσία αντισωμάτων για τον ιό, που δείχνουν έκθεση στην Ηπατίτιδα C. Αυτές οι εξετάσεις δεν μπορούν να δείξουν εάν ακόμα έχετε μία ενεργό ιική λοίμωξη, αλλά μόνον ότι έχετε εκτεθεί στο παρελθόν στον ιό. Συνήθως το αποτέλεσμα της εξέτασης αναφέρεται ως θετικό ή αρνητικό.Υπάρχουν ενδείξεις ότι, εάν η εξέταση σας είναι  “ασθενώς θετική,” μπορεί να μην έχετε εκτεθεί στον ιό της Ηπατίτιδας C. Τα Κέντρα πρόληψης και ελέγχου των ασθενών (CDC) αναθεώρησαν τις οδηγίες τους το 2003 και συνιστούν τα ασθενώς θετικά αποτελέσματα να επιβεβαιώνονται με τις παρακάτω εξετάσεις, πριν ανακοινωθούν.  
 • HCV RIBA: Ε ίναι μία επί πλέον εξέταση η οποία επιβεβαιώνει την παρουσία των αντισωμάτων για τον ιό. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορεί να δηλώσει εάν η θετική για anti-HCV εξέταση οφείλετο σε έκθεση στον HCV  ιό (θετική  RIBA)  ή σε ένα ψευδώς θετικό αποτέλεσμα  (αρνητική  RIBA). Όμως, σε λίγες περιπτώσεις τα αποτελέσματα δεν μπορούν να απαντήσουν σε αυτό το ερώτημα (αδιευκρίνιστη RIBA). Όπως και η  anti-HCV εξέταση, η εξέταση  RIBA δεν μπορεί να δείξει εάν είσαι τώρα μολυσμένος αλλά μόνον ότι έχεις εκτεθεί στο παρελθόν στον ιό. 
 • HCV-RNA: Προσδιορίζει εάν ο ιός υπάρχει στο αίμα, δείχνοντας ότι έχεις μια ενεργό λοίμωξη από την Ηπατίτιδα C. Παλαιότερα, γινόταν συνήθως η εξέταση που ονομαζόταν ποιοτικός προσδιορισμός του HCV RNA. Το αποτέλεσμα του ποιοτικού προσδιορισμού του HCV RNA είναι θετικό αν υπάρχει ιικό RNA, αλλιώς είναι αρνητικό. Η εξέταση μπορεί ακόμα να χρησιμοποιηθεί μετά από θεραπεία, για να διαπιστωθεί εάν ο ιός έχει εξαλειφθεί από τον οργανισμό.  
 • Ιικό Φορτίο-Viral Load- ή Ποσοτικός Προσδιορισμός HCV: Προσδιορίζει τον αριθμό των ιικών σωματιδίων  RNA  στο αίμα. Η εξέταση του ιικού φορτίου συχνά χρησιμοποιείται πριν και κατά την διάρκεια της θεραπείας για να προσδιορίσει την ανταπόκριση στην θεραπεία, με την σύγκριση της ποσότητας του ιού πριν και μετά την  θεραπεία (συνήθως 3 μήνες μετά). Η επιτυχής θεραπεία επιφέρει μία μείωση κατά 99% ή περισσότερο ( 2 τάξεις μεγέθους) στο ιικό φορτίο σε διάστημα 4-12 εβδομάδων  μετά την έναρξη της θεραπείας. Μετά το διάστημα αυτό, το ιικό φορτίο συνήθως δεν ανιχνεύεται καθόλου. Υπάρχουν και νεώτερες εξετάσεις ιικού φορτίου που μπορούν να ανιχνεύσουν πολύ μικρές ποσότητες ιικού RNA, και κάποια εργαστήρια δεν κάνουν πια τον ποιοτικό προσδιορισμό του HCV RNA, εάν χρησιμοποιούν αυτές τις νεώτερες εξετάσεις του ιικού φορτίου.  
 • Ιικός γονότυπος: Χρησιμοποιείται  για να προσδιορίσει το είδος ή τον γονότυπο του ιού. Υπάρχουν 6 μεγάλες κατηγορίες του HCV: Η πιο διαδεδομένη (γονότυπος 1) ανταποκρίνεται λιγότερο στην θεραπεία από τους γονότυπους 2 και 3 και συνήθως χρειάζεται θεραπεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (48 βδομάδες αντί για 24 για τους γονότυπους 2 και 3). Η εξέταση του γονότυπου συχνά ζητείται πριν την έναρξη της θεραπείας, για να εκτιμηθεί η διάρκεια και η πιθανότητα επιτυχίας της θεραπείας.  
[Back to top]
 
Πότε ζητείται;
Η λοίμωξη από Ηπατίτιδα  C είναι η συνηθέστερη αιτία της χρόνιας ηπατικής νόσου- liver disease- στην Β. Αμερική. Το 2% περίπου όλων των ενηλίκων στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει εκτεθεί στον ιό HCV και το 75%-85% από αυτούς έχουν χρόνια λοίμωξη. Το CDC συνιστά εξετάσεις για την HCV στις παρακάτω περιπτώσεις: 
 • Εάν κάνατε ποτέ χρήση ενέσιμων ναρκωτικών.  
 • Εάν μεταγγισθήκατε ή κάνατε μεταμόσχευση πριν τον Ιούλιο του 1992.*
 • Εάν πήρατε παράγοντες πήξης που παρήχθησαν πριν το 1987.  
 • Εάν είχατε υποστεί αιμοκάθαρση για μεγάλο χρονικό διάστημα.  
 • Σε παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρα HCV θετική.
 • Σε Υγειονομικό προσωπικό ή προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας μετά από τρύπημα με βελόνα ή άλλο οξύ αντικείμενο ή/και έκθεση των βλεννογόνων σε μολυσμένο με HCV  θετικό αίμα.
 •  Σε ανθρώπους που έχουν ενδείξεις χρόνιας ηπατικής νόσου.


*Το αίμα και τα παράγωγά του ελέγχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από το 1990 και οι HCV  θετικές μονάδες αίματος απορρίπτονται και δεν μεταγγίζονται σε άλλους ανθρώπους. Ο κίνδυνος μετάδοσης της Ηπατίτιδας C σήμερα  από μετάγγιση αίματος είναι 1 στις 2.000.000 μεταγγιζόμενες μονάδες.  

Μία θετική anti-HCV εξέταση μπορεί να επιβεβαιώνεται με μία εξέταση HCV RIBA, ιδιαίτερα όταν η εξέταση είναι ασθενώς θετική. Ο ποιοτικός προσδιορισμός HCV-RNA χρησιμοποιείται συχνά, για να διαπιστωθεί εάν η λοίμωξη είναι ακόμα παρούσα. Η εξέταση του HCV ιικού φορτίου και ο γονότυπος μπορεί να γίνουν, για να προγραμματισθεί η θεραπεία. Το ιικό φορτίο και ο ποιοτικός προσδιορισμός του HCV RNA  επίσης χρησιμοποιούνται για να παρακολουθηθεί η απόκριση στην θεραπεία.

Τι σημαίνει το αποτέλεσμα της εξέτασης; 
Εάν η εξέταση των αντισωμάτων είναι θετική, πιθανόν να έχετε μολυνθεί από την Ηπατίτιδα C, ακόμη και εάν ήταν τόσο ήπια, που δεν σας έγινε καν αντιληπτό.

Μία θετική RIBA επιβεβαιώνει ότι είχατε εκτεθεί στον ιό, ενώ μία αρνητική  RIBA δείχνει ότι οι πρώτες εξετάσεις σας ήταν πιθανόν ψευδώς θετικές και δεν έχετε μολυνθεί ποτέ από τον ιό HCV.

Ένα θετικό (ή ανιχνεύσιμο) HCV RNA σημαίνει ότι είστε τώρα μολυσμένος από τον ιό HCV. 
 

[Back to top]

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζω;
Τα αντισώματα της Ηπατίτιδας C συνήθως δεν εμφανίζονται αμέσως αλλά μερικούς μήνες μετά τη λοίμωξη και παραμένουν παρόντα σε μεταγενέστερα στάδια της νόσου.

Τροποποιήθηκε τελευταία φορά16.03.2009