Ηπατίτιδα C

Επίσης γνωστό ως: anti-HCV, HCV RIBA, HCV-RNA
Επιστημονική ονομασία: Ηπατίτιδα C
Σχετικές εξετάσεις: Ηπατίτιδα Α, Ηπατίτιδα Β, ALT, AST, Prothrombin Consumption Time (PCT)

Τι προσδιορίζεται;
Η Ηπατίτιδα C οφείλεται σε έναν ιό ο οποίος μπορεί να μολύνει και να καταστρέψει το ήπαρ. Τα αντισώματα για την Ηπατίτιδα  C παράγονται από τον οργανισμό ως απάντηση στην έκθεση στον ιό της Ηπατίτιδας C (HCV). Η πιο συνήθης εξέταση για τον ιό της Ηπατίτιδας C (HCV) ανιχνεύει αυτά τα αντισώματα στο αίμα σας. Άλλες εξετάσεις ανιχνεύουν την παρουσία του ιικού - RNA-, την ποσότητα του ιικού RNA, ή προσδιορίζουν τον ειδικό υπότυπο του ιού.  
 
Πώς συλλέγεται το δείγμα;
Δείγμα αίματος με σύριγγα από μια φλέβα στο χέρι.


Τροποποιήθηκε τελευταία φορά16.03.2009