Χαλκός

Επίσης γνωστό ως: Cu, Χαλκός ούρων 24ώρου, Χαλκός μη δεσμευμένος από σερουλοπλασμίνη, Ελεύθερος χαλκός, Ηπατικός χαλκός
Επιστημονική ονομασία: Χαλκός (ούρων 24ώρου, ολικός και ελεύθερος αίματος και ηπατικός)
Σχετικές εξετάσεις: Ceruloplasmin

Γιατί γίνεται η εξέταση;
Για να μετρηθεί η ποσότητα του χαλκού στο αίμα, ούρα ή στο ήπαρ, για τη διάγνωση και την παρακολούθηση της ασθένειας Wilson και μερικές φορές για την ανίχνευση μειωμένων ή αυξημένων ποσοτήτων χαλκού.

Πότε πρέπει να γίνεται η εξέταση;
Όταν έχετε ίκτερο, κόπωση, κοιλιακό άλγος, αλλαγές στην συμπεριφορά ρίγη ή άλλα συμπτώματα που ο γιατρός σας πιστεύει ότι μπορεί να οφείλονται στην ασθένεια Wilson ή σπανιότερα για στις μειωμένες ή αυξημένες ποσότητες του χαλκού και κατά διαστήματα όταν είστε σε αγωγή για προβλήματα που αφορούν τον χαλκό.

Απαιτούμενο δείγμα;
Δείγμα αίματος που έχει ληφθεί από φλέβα στο χέρι και/ή δείγμα ούρων 24ώρου; μερικές φορές χρειάζεται μια βιοψία ήπατος.

Ποια είναι η απαραίτητη προετοιμασία για τη διαδικασία; Καμία.


Τροποποιήθηκε τελευταία φορά02.01.2014