Σχετικές σελίδες:

Σε αυτή την ιστοσελίδα
Εξετάσεις: Γενική εξέταση ΕΝΥ, Γλυκόζη, Ολική πρωτεΐνη, Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών, Eπίχρισμα AFBκαι καλλιέργεια, Καλλιέργεια αίματος, Έρπης, Νόσος Lyme, Ερυθρά, Σύφιλη, Ιός Δυτικού Νείλου, Εξέταση Αρμποιού, Παρωτίτιδα και Ιλαρά, Αντισώματα EBV, Εξέταση μυκήτων, Προκαλσιτονίνη.

Παθολογικές καταστάσεις: HIV, Νόσος Lyme, Νόσοι ταξιδιωτών, Φυματίωση, Ιός Δυτικού Νείλου,  Σήψη

 
In the News: Fungal Meningitis Cases Linked to Injected Steroid (2012)

Αλλού στο διαδίκτυο
American Academy of Family Physicians: Meningitis
 
Kidshealth.org: Meningitis  
Kidshealth.org: Encephalitis 
MedlinePlus Interactive Health Tutorial: Meningitis 

MedlinePlus Interactive Health Tutorial: Encephalitis
 
CDC Division of Vector-Borne Infectious Diseases: Arboviral Encephalitides 
National Institute on Neurological Disorders and Stroke: Meningitis and Encephalitis
  
Meningitis Foundation of America
National Meningitis Association
 
The Encephalitis Society

Πηγές του άρθρου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το άρθρο βασίζεται σε βιβλιογραφική έρευνα που χρησιμοποιεί τις πηγές που αναφέρονται παρακάτω, η οποία διενεργήθηκε με την συνολική δουλειά του Συντακτικής Επιτροπής του Αμερικανικού Lab Tests Online. Το άρθρο αυτό αναθεωρείται περιοδικά από τη συντακτική του ομάδα και ενημερώνεται σύμφωνα με τις νέες ανακαλύψεις. Κάθε νέα πηγή προστίθεται στο τέλος του επόμενου καταλόγου έτσι ώστε να ξεχωρίζει από τις αρχικές πηγές.

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή την ανασκόπηση

Forbes BA, Sahm DF, Weissfeld AS. Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology, 12th Edition: Mosby Elsevier, St. Louis, MO; 2007 Pp 822-831.

Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 21st ed. McPherson R, Pincus M, eds. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier: 2007. Pp 435-437, 989-991.

Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, Hauser SL, Longo DL, Jameson JL eds, (2005). Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Edition, McGraw Hill, Pp 2471-2494.

(Februrary 16, 2011) National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Meningitis and Encephalitis Information Page. Available online at http://www.ninds.nih.gov/disorders/encephalitis_meningitis/encephalitis_meningitis.htm throughhttp://www.ninds.nih.gov. Accessed Sep 2012.

(Oct 19, 2009) National Institute of Allergy and Infectious Diseases. Pneumococcal Disease. Available online at http://www.niaid.nih.gov/topics/pneumococal/Pages/PneumococcalDisease.aspx through http://www.niaid.nih.gov. Accessed Sep 2012.

(June 26, 21012) Razonable R, et al. Meningitis. Medscape Reference article. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/232915-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed Sep 2012.

(March 29, 2011) Wan C, et al. Viral Meningitis. Medscape Reference article. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/1168529-overview Accessed Sep 2012

(Jan 6, 2012) Howe D, et al., Encephalitis, Medscape Reference article http://emedicine.medscape.com/article/791896-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed Sep 2012.

(March 15, 2012) Centers for Disease Control and Prevention. Meningitis. Available online at http://www.cdc.gov/meningitis/index.html through http://www.cdc.gov. Accessed Sep 2012.

(July 1, 20122) Centers for Disease Control and Prevention. Traveler's Health: Japanese Encephalitis. Available online through http://www.cdc.gov. Accessed Sep 2012.

(Aug 16, 2010) Centers for Disease Control and Prevention. Eastern Equine Encephalitis. Available online at http://www.cdc.gov/easternequineencephalitis/ through http://www.cdc.gov. Accessed Sep 2012.

(Nov 20, 2009) Centers for Disease Control and Prevention. St. Louis Encephalitis. Available online at http://www.cdc.gov/sle/technical/epi.html through http://www.cdc.gov. Accessed Sep 2012.

(September 15, 2010) Dugdale D. National Center for Biotechnology Information. Meningitis. Available online at http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001700/ through http://www.ncbi.nlm.nih.gov. Accessed Sep 2012.

(November 2, 2012) Centers for Disease Control and Prevention. Parasites: Schistosomiasis FAQs. Available online at http://www.cdc.gov/parasites/schistosomiasis/gen_info/faqs.html through http://www.cdc.gov. Accessed Sep 2012.

Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες ανασκοπήσεις

Wu, A. (2006). Tietz Clinical Guide to Laboratory Tests, Fourth Edition. Saunders Elsevier, St. Louis, Missouri. Pp 1554-1555.

Sur, D. and Bukont, E. (2007 June 15). Evaluating Fever of Unidentifiable Source in Young ChildrenAmerican Family Physicianv 75 (12). Available online through http://www.aafp.org/. Accessed on 3/18/08.

(2007 December 11). Meningitis and Encephalitis Fact Sheet. National Institute of Neurological Disorders and Stroke. Available online through http://www.ninds.nih.gov/. Accessed on 3/9/08.

(2005 October 12). Meningococcal Disease. CDC Division of Bacterial and Mycotic Diseases. Available online throughhttp://www.cdc.gov/. Accessed on 3/9/08.

Torpy, J. (2006 October 25) Lumbar Puncture. Journal of the American Medical Association Patient Page, JAMA V 296 (16). Available online through http://jama.ama-assn.org/. Accessed on 3/9/08.

Torpy, J. (2007 January 3). Meningitis. ournal of the American Medical Association Patient Page, JAMA V 297 (1). Available online through http://jama.ama-assn.org/. Accessed on 3/9/08.

Mayo Clinic Staff (2007 May 4). Encephalitis. MayoClinic.com. Available online through http://www.mayoclinic.com/. Accessed on 3/9/08.

Weomberg. G. (2006 June Revision). Meningitis. Merck Manual Home Edition. Available online through http://www.merck.com/. Accessed on 3/8/09.

Razonable, R. and Keating, M. (2007 November 26, Updated). Meningitis. EMedicine. Available online throughhttp://www.emedicine.com/. Accessed on 3/21/08.

(2005 November 7, Reviewed). Information on Arboviral Encephalitides. CDC Division of Vector-Borne Infectious Diseases, Arboviral Encephalitides. Available online through http://www.cdc.gov/. Accessed on 3/18/08.

Babcock, H. (2006 September 6, Updated). Meningitis – cryptococcal. MedlinePlus Medical Encyclopedia. Available online through http://www.nlm.nih.gov/. Accessed on 3/18/08.

Fitch, M. and van de Beek, D. (2008 January 30). Drug Insight: Steroids in CNS Infectious Diseases -- New Indications for an Old Therapy. Medscape fromNat Clin Pract Neurol 2008. [On-line CME]. Available online through http://www.medscape.com/. Accessed on 3/21/08.

Hom, J. and Felter, R. (2006 May 16, Updated). Pediatrics, Meningitis and Encephalitis. eMedicine. Available online throughhttp://www.emedicine.com/. Accessed on 3/21/08.

(© 2008). Cerebrospinal Fluid, Anatomy and Formation. College of American Pathologists. Available online throughhttp://www.cap.org/. Accessed on 3/21/08.

(© 2007). Prevention. Meningitis Vaccine, CDC Meningitis, NMA. Available online through http://www.nmaus.org/. Accessed on 3/9/08.

Brook, I. (2006 December 15, Updated). Brain Abscess. emedicine. Available online through http://www.emedicine.com/. Accessed on 3/21/08.

Segun, T. D. and Lorenzo, N. (2007 January 17, Updated). Subdural Empyema. emedicine. Available online throughhttp://www.emedicine.com/. Accessed on 3/21/08.

previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 17.02.2014