Εξετάσεις

Ο γιατρός συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο και εξετάζει κλινικά τον ασθενή. Η εξέταση αυτή πραγματοποιείται συνήθως στο ιατρείο του όταν τα κλινικά συμπτώματα εξελίσσονται ραγδαία και ωθούν τον ασθενή να συμβουλευθεί τον γιατρό. Ο τελευταίος αναζητά πρόσφατες ασθένειες, έκθεση σε ζώα, κουνούπια ή τσιμπούρια, επαφή με άρρωστα άτομα,  πρόσφατα ταξίδια και νέες δραστηριότητες. Θα αναζητήσει ακόμη σημάδια από μηνιγγίτιδα και εγκεφαλίτιδα. Επιπλέον, η νευρολογική εξέταση θα βοηθήσει στην εκτίμηση του νευρικού συστήματος του ασθενούς, των αισθητηριακών και κινητικών του λειτουργιών, του συντονισμού, την όραση, την ακοή, τη δύναμη καθώς και την ψυχική του κατάσταση.

Εργαστηριακές εξετάσεις

Οι εργαστηριακές εξετάσεις θα βοηθήσουν στον εντοπισμό, τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση, καθώς  και στην παρακολούθηση της μηνιγγίτιδας ή εγκεφαλίτιδας. Οιεξετάσειςαυτέςθασυμβάλλουν:

Στην διάκριση των διαταραχών αυτών από άλλες ασθένειες που μπορεί να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα

Στον προσδιορισμό της αιτίας: βακτήρια, ιούς, μύκητες, παράσιτα καθώς και στην έγκαιρη έναρξη της κατάλληλης θεραπείας,

Στην αξιολόγηση της συνολικής υγείας του ασθενούς, της ανοσολογικής του κατάστασης και των επιπλοκών. Επιπλέον θα βοηθήσουν στην μείωση των συμπτωμάτων, της φλεγμονής και θα αποτρέψουν πιθανή βλάβη στον εγκέφαλο.

Επίσης, θα συμβάλλουν, όσο είναι δυνατόν, στον περιορισμό της πηγής μόλυνσης, γεγονός σημαντικό για τη δημόσια υγεία.

Αυτέςοι εξετάσεις περιλαμβάνουν:

Γενική εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού (ΕΝΥ). Πρόκειται για επείγουσα εξέταση σε ότι τα περιστατικά μηνιγγίτιδας και εγκεφαλίτιδας. Η εξέταση ΕΝΥ περιλαμβάνει μια ομάδα τυπικών αναλύσεων, στην οποία ενίοτε προσθέτονται και άλλες εξετάσεις ανάλογα με τη περίπτωση. Το ΕΝΥ συλλέγεται με οσφυονωτιαία παρακέντηση.

Οι αρχικές εξετάσεις που αφορούν την υποψία λοίμωξης του κεντρικού νευρικού συστήματος, είναι οι εξής:

 1. Φυσικά χαρακτηριστικά: κανονικά είναι διαυγές και άχρωμο, συγκρίσιμο με το νερό. Κατά τη διάρκεια της μόλυνσης, η πίεση εξόδου θα είναι υψηλή και το δείγμα θα φαίνεται θολό λόγω της παρουσίας των λευκών αιμοσφαιρίων ή των μικροοργανισμών.

 2. Πρωτεΐνη: Μόνο μια μικρή ποσότητα πρωτεΐνης υπάρχει κανονικά στο ENY, επειδή τα μεγάλα μόρια δεν διασχίζουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό.  Hαύξηση της πρωτεΐνης εμφανίζεται συνήθως σε μηνιγγίτιδα, εγκεφαλικό απόστημα και νευροσύφιλη.

 3. Γλυκόζη: κανονικά αντιστοιχεί στα 2/3 της γλυκόζης του αίματος. Η γλυκόζη του ΕΝΥ μπορεί να μειωθεί όταν υπάρχουν στο ΕΝΥ κύτταρα που μπορούν να καταναλώσουν γλυκόζη. Τέτοια είναι τα βακτήρια ή τα φλεγμονώδη κύτταρα (λευκοκύτταρα).

 4. Μέτρηση κυττάρων: Τα λευκοκύτταρα είναι αυξημένα στο ΕΝΥ και δρουν κατά των  μολύνσεων του κεντρικού νευρικού συστήματος.

 5. Το λευκά αιμοσφαίρια: φυσιολογικά υπάρχουν στο ΕΝΥ μικρές ποσότητες λεμφοκυττάρων,  μονοκύτταρα και τα ουδετερόφιλα στα νεογέννητα. Παθολογικά μπορούν να βρεθούν:

 6. αύξηση των ουδετερόφιλων που υποδηλώνει μια βακτηριακή λοίμωξη,

 7. αύξηση των λεμφοκυττάρων που υποδηλώνει ιϊκή λοίμωξη

 8. τέλος, μερικές φορές αύξηση στα ηωσινόφιλα, η οποία υποδηλώνει παρασιτική λοίμωξη

 9. Χρώση Gram χρώση: για την άμεση εξέταση των μικροοργανισμών.

 10. Κατάλληλη καλλιέργεια του ΕΝΥ και μελέτη της ευαισθησίας των βακτηρίων, μυκήτων και ιών.

Οι περαιτέρω εξετάσεις που μπορούν να απαιτηθούν μπορεί να είναι οι:

 • Hανίχνευση ιών με PCR: ανιχνεύεται το γενετικό υλικό (DNA, RNA) παραγόντων όπως ο έρπης ή οι εντεροϊοί.

 • Ανίχνευση αντιγόνου κρυπτόκοκκου.

 • Ανίχνευση άλλων αντιγόνων (ανάλογα με τον ύποπτο μολυσματικό παράγοντα)

 • Ανίχνευση ειδικών αντισώματα - ανάλογα με τον μολυσματικό παράγοντα που έχει υποψιαστεί/ ανιχνευθεί.

Αναλύσεις που γίνονται πιο σπάνια:

 • Επιχρίσματα ειδικών καλλιεργειών για αναζήτηση φυματίωσης ή άλλων  μυκοβακτηριδίων

 • Mοριακές αναλύσεις για αναζήτηση τουμυκοβακτηριδίου της φυματίωσης,

 • Ορολογικές εξετάσεις για σύφιλη στο ΕΝΥ (VDRL). Το αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποκλείει τη διάγνωση.

Αρκετές άλλες εξετάσεις μπορούν να βοηθήσουν στη διαφοροδιάγνωση βακτηριακής και ιογενούς μηνιγγίτιδας:

 • Επίπεδα γαλακτικού οξέος στο ΕΝΥ: είναι φυσιολογικά στη βακτηριακή μηνιγγίτιδα και μυκήτων ή ελαφρώς αυξημένα στη ιογενή μηνιγγίτιδα,

 • Γαλακτική αφυδρογονάση (LDH): διαφοροδιαγνώσει βακτηριακές από ιογενείς μηνιγγίτιδες,

 • Και τέλος, η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP): είναι αυξημένη κατά τη διάρκεια της φλεγμονής και της βακτηριακής μηνιγγίτιδας. Είναιπολύευαίσθητηαπότηναρχή.

Άλλες εργαστηριακές εξετάσεις σε δείγματα εκτός των ΕΝΥ είναι:

Εξέταση γλυκόζης και, ολικής πρωτεΐνης στο αίμα για να γίνει η σύγκριση με τις τιμές του ΕΝΥ

Εξέταση αντισώματων στο αίμα για διάφορους ιούς, όπως τον ιό του Δυτικού Νείλου Αύξηση της συγκέντρωσης των αντισωμάτων ανά μήνα επί τέσσερα δείχνει πρόσφατη λοίμωξη από αυτό τον μικροοργανισμό,

 • Καλλιέργεια αίματος για την αναζήτηση βακτηρίων στο αίμα,

 • Καλλιέργειες άλλων δειγμάτων για την ανίχνευση της πηγής της μόλυνσης (πύλη).

 • Ηλεκτρολύτες του ορού, νεφρική εκτίμηση.

Μη εργαστηριακές εξετάσεις

Γίνονται επιπλέον απεικονιστικές εξετάσεις γίνονται για να αναζητηθούν σημεία φλεγμονής ή άλλες ανωμαλίες του εγκεφάλου. Τα αποτελέσματα δεν είναι φυσιολογικά σε περιπτώσεις εγκεφαλίτιδας. Η τελευταία προκαλεί επίσης εγκεφαλικές βλάβες, όγκους, αιμορραγία, ή αποστήματα.

Αυτές οι εξετάσεις περιλαμβάνουν:

 • Σάρωση του εγκεφάλου

 • MRI(μαγνητική τομογραφία)

 • Υπέρηχο

 • Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα: ανιχνεύει τα παθολογικά ηλεκτρικά κύματα του εγκεφάλου.

Πρόληψη

Υπάρχουν εμβόλια για τον αιμόφιλο της ινφλουέντζας τύπου Β, τον στρεπτόκοκκο της πνευμονίας ή πνευμονιόκοκκο και την Ναϊσσέρια της μηνιγγίτιδας ή μηνιγγιτιδόκοκκο.

Σε περίπτωση επαφής του ασθενούς με μηνιγγοδόκοκκο θα πρέπει να λάβει προληπτικά αντιβιοτικά για να αποτραπεί η εμφάνιση της μηνιγγίτιδας.

Η πρόληψη των λοιμώξεων από αρμποϊό, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον περιορισμό των τσιμπημάτων από τα κουνούπια, την μείωση των υπαίθριων δραστηριοτήτων τη νύχτα, φορώντας μακριά μανίκια, χρησιμοποιώντας εντομοκτόνα καθώς και με την αποφυγή στάσιμου νερού γύρω από το σπίτι.

next [el-GR]previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 17.02.2014