Δυσανεξία στη Λακτοζη
Ανεπάρκεια στη Λακτάση, Δυσανεξία Υδατανθρακών, Ανεπάρκεια δισακχαριτών, Συγγενής Αλακτασία


Σχετικές Σελίδες

Σε αυτή την ιστοσελίδα

Εξετάσεις: Ανεπάρκεια στη Λακτάση, Γλυκόζη, Λίπος Κοπράνων, Κοιλιοκάκη

Παθήσεις: Διάρροια, Δυσαπορρόφηση, Κοιλιοκάκη, Παγκρεατική Ανεπάρκεια

Αλλού στο Διαδίκτυο

National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases: What I need to know about Lactose Intolerance 
National Institute of Child Health and Human Development: Lactose Intolerance 
American Academy of Pediatrics: Lactose Intolerance in Children 
Nemours Foundation: Lactose Intolerance 
http://labtestsonline.org/assets/Icons/PDFiconCC333318.jpgNational Digestive Diseases Information Clearinghouse: Lactose Intolerance 
http://labtestsonline.org/assets/Icons/PDFiconCC333318.jpgU.S. Food and Drug Administration: Problems Digesting Dairy Products? 
http://labtestsonline.org/assets/Icons/PDFiconCC333318.jpgAmerican Gastroenterological Association: Understanding Food Allergies and Intolerances

Πηγές του Άρθρου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το άρθρο αυτό είναι βασισμένο σε έρευνα η οποία χρησιμοποιεί τις πηγές που αναφέρονται εδώ καθώς και τη συλλογική εμπειρία της Συντακτικής Επιτροπής Αξιολόγησης του LabTestsOnline. Το άρθρο αυτό αναθεωρείται περιοδικά από τη Συντακτική Επιτροπή Ανασκόπησης και μπορεί να ανανεωθεί ως αποτέλεσμα αυτής της αναθεώρησης. Οποιεσδήποτε νέες πηγές αναφερθούν θα προστεθούν στη λίστα και θα διαχωριστούν από τις αρχικές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν.

(Updated 2012 May 10). What I need to know about Lactose Intolerance. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases [On-line information]. Available online at http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/lactoseintolerance_ez/ through http://digestive.niddk.nih.gov. Accessed July 2012.

Guandalini, S. (Updated 2012 May 11). Pediatric Lactose Intolerance. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/930971-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed July 2012.

Delgado, J. and Grenache, D. (Updated 2011 November). Malabsorption. ARUP Consult [On-line information]. Available online at http://www.arupconsult.com/Topics/Malabsorption.html?client_ID=LTD#tabs=0 through http://www.arupconsult.com. Accessed July 2012.

Mayo Clinic staff (2012 April 4). Lactose intolerance. MayoClinic.com [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/health/lactose-intolerance/DS00530/METHOD=print through http://www.mayoclinic.com. Accessed July 2012.

Zieve, D. and Eltz, D. (Updated 2012 April 16). Lactose intolerance. MedlinePlus Medical Encyclopedia [On-line information]. Available online at http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000276.htm. Accessed July 2012.

Roy, P. et. al. (Updated 2011 June 16). Lactose Intolerance. Medscape Reference [On-line information]. Available online at http://emedicine.medscape.com/article/187249-overview through http://emedicine.medscape.com. Accessed July 2012.

Ruiz, A. (Updated 2008 January). Carbohydrate Intolerance. Merck Manual for Healthcare Professionals [On-line information]. Available online through http://www.merckmanuals.com. Accessed July 2012.

(2012 January). What People With Lactose Intolerance Need to Know About Osteoporosis. National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases [On-line information]. Available online at http://www.niams.nih.gov/Health_Info/Bone/Osteoporosis/Conditions_Behaviors/lactose_intolerance.asp through http://www.niams.nih.gov. Accessed July 2012.

Mayo Clinic staff (2011 August 11). Milk Allergy. MayoClinic.com [On-line information]. Available online at http://www.mayoclinic.com/health/milk-allergy/DS01008/METHOD=print through http://www.mayoclinic.com. Accessed July 2012.

(Reviewed 2010 May). Lactose intolerance. Genetics Home Reference [On-line information]. Available online at http://ghr.nlm.nih.gov/condition/lactose-intolerance through http://ghr.nlm.nih.gov. Accessed July 2012.

(2009 October). Problems Digesting Dairy Products? U.S. Food and Drug Administration. [On-line information]. PDF available for download at http://www.fda.gov/downloads/ForConsumers/ConsumerUpdates/UCM143705.pdf through http://www.fda.gov. Accessed July 2012.

(Updated 2012 January 17). Lactose Intolerance in Children. American Academy of Pediatrics [On-line information]. Available online at http://www.healthychildren.org/English/healthy-living/nutrition/pages/Lactose-Intolerance-in-Children.aspx through http://www.healthychildren.org. Accessed July 2012.

Del Rosario, J.F. (Reviewed 2011 October). Lactose Intolerance. Nemours Foundation [On-line information]. Available online at http://kidshealth.org/kid/health_problems/allergiesimmune/lactose.html through http://kidshealth.org. Accessed July 2012.

(2009 June). Lactose Intolerance. National Digestive Diseases Information Clearinghouse [On-line information]. PDF available for download at http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/lactoseintolerance/Lactose_Intolerance_508.pdf through http://digestive.niddk.nih.gov. Accessed July 2012.

Lomer, M. et. al. (2008 January 23). Review Article: Lactose Intolerance in Clinical Practice – Myths and Realities. Medscape Today News from Alimentary Pharmacology & Therapeutics. V 27(2):93-103 [On-line information]. Available online at http://www.medscape.com/viewarticle/568556 through http://www.medscape.com. Accessed July 2012.

Woodfin BM, Arora S. Lactose Intolerance, in Clinical Studies in Medical Biochemistry. Glew RH and Iinomiya Y, eds. Oxford University Press:New York. Chapter 14, Pp 152-160, 1997.

Hack S, Bergwerk A. Lactose Intolerance, in Pediatric Nutrition in Chronic Diseases and Developmental Disorders, 2nd ed. Walberg Ekvall S and Ekvall VK, eds. Oxford University Press:New York. Chapter 50, Pp 340-345, 2005.

Gerbault P, Liebert A, Itan Y, et. al. Evolution of lactose persistence: an example of human niche construction. Phil Trans R Soc B, 366:863-877, 2011.

previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 17.02.2014