Θεραπεία για τον αλκοολισμό

Σε όλη τη Βρετανία, ειδικές υπηρεσίες για τον αλκοολισμό παρέχονται από το αντίστοιχο βρετανικό ΕΣΥ, τον ιδιωτικό τομέα αλλά και από εθελοντικές οργανώσεις. Μερικά άτομα χρειάζονται ή θέλουν μόνο να μάθουν πώς να μειώνουν ή να ελέγχουν την κατανάλωση αλκοόλ που κάνουν, ενώ άλλοι χρειάζονται να απέχουν τελείως από την κατάχρησή του. Αυτές οι υπηρεσίες προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων και θεραπειών στις οποίες συμπεριλαμβάνονται σύντομες παρεμβάσεις, παρακινητικές συνεντεύξεις, συμβουλευτική, υπηρεσίες αποτοξίνωσης και ομάδες αυτοβοήθειας. Αποτοξίνωση (διακοπή κατάχρησης αλκοόλ) μπορεί να παρέχεται σε μια σειρά από υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ιατρείων σε νοσοκομεία, μονάδες θεραπείας για το αλκοόλ στο ΕΣΥ καθώς και κοινοτικές υπηρεσίες.

Μία ποικιλία φαρμάκων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία του αλκοολισμού. Οι βενζοδιαζεπίνες (Valium ή παρόμοια φάρμακα) χρησιμοποιούνται μερικές φορές κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών μετά τη διακοπή της κατανάλωσης για να βοηθηθεί ο ασθενής να σταματήσει το αλκοόλ. Παρ’ ολ’ αυτά,τα συγκεκριμένα φάρμακα δεν χρησιμοποιούνται πέρα από τις πρώτες ημέρες επειδή μπορεί να γίνουν πολύ εθιστικά.

Άλλα φάρμακα, όπως η ναλτρεξόνη μπορεί να μειώσει την επιθυμία για αλκοόλ και να βοηθήσει το άτομο να μην επιστρέψει ή να υποτροπιάσει ξανά στην κατάχρηση του αλκοόλ. Ένα άλλο φάρμακο, η δισουλφιράμη, αποθαρρύνει την κατανάλωση του  κάνοντας το άτομο να αισθάνεται άρρωστο, αν αυτός ή αυτή πιεί αλκοόλ.

Ακριβώς όμως επειδή δεν υπάρχει καμμία εξέτασηγια τον προσυμπτωματικό έλεγχο ή τη διάγνωση αλκοολισμού, δεν υπάρχει και ένα μόνο φάρμακο που να τον θεραπεύει αποτελεσματικά. Με άλλα λόγια, κανένα φάρμακο δεν είναι διαθέσιμο να λειτουργεί σε κάθε περίπτωση, διότι η χημεία του σώματος, όπως και οι άλλοι λόγοι, είναι ελαφρώς διαφορετικοί από άτομο σε άτομο. Η ανάπτυξη νέων και πιο αποτελεσματικών φαρμάκων για τη θεραπεία του αλκοολισμού είναι μεγάλη προτεραιότητα για τους ερευνητές.

previous [el-GR]
Τροποποιήθηκε τελευταία φορά 17.02.2014