ΝΕΑ

Νέα

Aλλεργίες -Οι αλλεργίες είναι υπερευαισθησίες, υπερβολικές αντιδράσεις του ανοσοποιητικού συστήματος προς ουσίες που συνήθως δεν προκαλούν αντιδράσεις στους περισσότερους ανθρώπους. Οι υπερευαισθησίες διακρίνονται σε 4 τύπους, I ως IV. Η διάκριση βασίζεται, σε κάποιο βαθμό, στο ποια μέρη του ανοσοποιητικού συστήματος ενεργοποιούνται και σε πόσο χρονικό διάστημα συμβαίνει η αντίδραση.

Υπογραφή Συμφωνίας Labtestsonline.gr

To Lab Tests Online είναι το μεγαλύτερο και πληρέστερο portal στο διαδίκτυο, που περιλαμβάνει πληροφορίες για τα κυριότερα κλινικά tests, τις σχετικές κλινικές συνθήκες και τις αντίστοιχες ασθένειες, καθώς και τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου για τις διάφορες κατηγορίες και ηλικίες χρηστών.